Narodowe Centrum Kultury wspiera FAF

dodano : 28.06.2011

Narodowe Centrum Kultury wspiera FAF „MASZYNA CZASU – PODAJ RĘKĘ WAŁĘSIE ’80” - Happening i instalacja video o historycznym charakterze podczas obchodów 30- lecia NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

Projekt obejmował zmianę wizerunku Solidarności i postrzegania jej miejsca we współczesnej Polsce i Europie. Zakładaliśmy zmianę sterotypowego pojęcia końca komunizmu, jako upadku Muru Berlińskiego poprzez pozytywne konotacje z wizerunkiem Lecha Wałęsy – symbolu przemian w Polsce.

Głównym założeniem projektu było przybliżenie współczesnym odbiorcom wiedzy o wiodącej roli Solidarności w obaleniu komunizmu w Europie. Było także dotarcie do ludzi młodych, którzy nie mają nie tylko wiedzy, ale także świadomości przemian, jakie rozpoczęły się 30 lat temu. Udało się to osiągnąć poprzez wciągnięcie widzów i uczestników happeningu do wspólnego działania i swoistej zabawy. poza tym wykorzystano nowoczesne środki techniczne, które są na co dzień poza dostępem dla publiczności.

Jedyną przeszkoda, a zasadzie niewielkim utrudnieniem, było przesunięcie realizacji happeningu z namiotu przy bramie nr 2, do pomieszczeń pubu „DOKI” i sąsiadującego namiotu, w którym odbywały się w końcu sierpnia koncerty dla młodzieży. tam tez umieściliśmy część wystawy o historii NSZZ „Solidarność”