Kolejny projekt, współfinansowany przez PISF zakończony

dodano : 03.02.2010


W ramach Programu Operacyjnego PISF „Edukacja Filmowa i Upowszechnianie Kultury Filmowej 2009” zakończyliśmy realizację projektu rewitalizacyjnego p.t.

REWITALIZACJA I DIGITALIZACJA ZASOBÓW ARCHIWALNYCH MATERIAŁÓW FILMOWYCH FUNDACJI ARCHWUM FILMOWE DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI Z HISTORII NAJNOWSZEJ POLSKI 1981/1995 ETAP VII, określonego w umowie nr DUM-80/3749/09.

W terminie od 4 maja 2008 – 31 grudnia 2009 w ciągu kilkuset godzin pracy, udało się odtworzyć i przegrać na nośniki cyfrowe 142 kasety U-matic, pochodzące z okresu od roku 1982 do 1989 (zbiór nie jest chronologiczny).

Odzyskano i skatalogowano materiały telewizyjne, poświęcone najnowszej historii Polski, udziału Polaków w procesie walki i odzyskiwania niepodległości, w okresie od 1981 roku.

Bardzo ważne dla historii Polski jest uzyskanie obrazów z kluczowej roli Solidarności i opozycji demokratycznej w najważniejszych wydarzeniach polskiej i światowej historii ostatnich 25 lat.

Uzyskano zbiór, który został skatalogowany, opisany i przygotowany w formie przystosowanej do dalszego wykorzystania i naukowego opracowania przez twórców filmowych i historyków.

Materiały staną się podstawą do stworzenia w przyszłości historycznego archiwum internetowego oraz filmowego.

Archiwa, jakimi dysponuje fundacja wymagają natychmiastowego zabezpieczenia i grożą bezpowrotną utratą materiałów i zawartych w nich zapisów. Archiwum jest największym zbiorem dokumentacji telewizyjnej i filmowej, powstałej w kręgu kultury niezależnej w Polsce.