Książka MY, PODZIEMNI ponownie w sprzedaży

dodano : 17.03.2010Zapraszamy do nabywania za naszym pośrednictwem książki znanego gdańskiego reportera Edmunda Szczesiaka p.t. MY, PODZEMNI.

Książka ta - wydana z inicjatywy Fundacji Archiwum Filmowe "Drogi do Niepodległości"- nie jest monografią, ani rejestrem wszystkich możliwych nazwisk czy wydarzeń w okresie stanu wojennego i działań podziemnej SOLIDARNOŚCI.
Nie zawiera pełnej wiedzy na temat podziemia w Gdańsku lub na Pomorzu. Nie pretenduje do tego. Jest dziełem jednego reportera, który wykonał olbrzymią pracę, również dokumentacyjną, aby w przystępnej formie i na podstawie wybranych przykładów, przypomnieć piękną kartę z historii Polski oraz świetnych ludzi, którzy ją zapisali. Autor stworzył tym samym dobry pretekst dla dalszych prac na ten temat, badawczych czy artystycznych.

Książka Edmunda Szczesiaka mówi o odwadze, uporze i determinacji. Z drugiej strony - o ludzkim zwątpieniu, dramatach, a nawet zdradach. Przede wszystkim jednak jest wspaniałym świadectwem wierności, lojalności i solidarności Polaków przebudzonych do wolności.

Cena jednego egzemplarza książki wraz z wysyłką 25,00 zł.

Zamówienia prosimy przesyłać na adres internetowy Fundacji: archiwum-filmowe@wp.pl lub pocztą na adres w zakładce "kontakt"