Jednym z inicjatorów FAF oraz pierwszym Przewodniczącym Rady Fundatorów był Bogdan Borusewicz - wybitny działacz opozycji demokratycznej oraz przywódca podziemnej "Solidarności", Marszałek Senatu RR Skład Rady Kuratorów Fundacji Archiwum Filmowe "Drogi do niepodległości"

Przewodniczący:
Waldemar Płocharski - Wiceprezes Video Studio Gdańsk, przedstawiciel
założyciela FAF


Kuratorzy:
Beata Jaworowska Zastępca Dyrektora Departamentu ds. Kultury - przedstawiciel Marszałka Województwa Pomorskiego

Marek Lewandowski - Rzecznik NSZZ "Solidarność", przedstawiciel Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność"

Dr inż. Jerzy Litwin - Dyrektor Centralnego Muzeum Morskiego, przedstawiciel Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Janina Mańko - była Wiceminister Zdrowia i Opieki Społecznej, przedstawicielka Prezydenta Lecha Wałęsy

Antoni Pawlak - Rzecznik Prezydenta Miasta Gdańska, przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska

Ks. prałat Mirosław Paracki - przedstawiciel Arcybiskupa Metropolity
Gdańskiego

Dr. Michał Sempołowicz - Kierownik Referatu Edukacji Historycznej OBEP
IPN w Gdańsku, przedstawiciel Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej

Joanna Pacana - Wiceprezes Video Studio Gdańsk, przedstawicielka
założyciela FAF


Członkami Rady Kuratorów FAF byli:
Andrzej Liberadzki, Ryszard Bongowski, Cezary Windorbski, Ks. infułat dr Wiesław Lauer, Dr Janusz Marszalec, Dariusz Wasielewski