Od 2004 roku Fundacją kieruje Prezes Zarządu Jacek Borzych.